Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  
>

(WIP - đang tiến hành) Hướng dẫn về Class nhân vật và điểm mạnh, điểm yếu của từng class

  avatar

  Bài viết : 35

  Coins : 37

  Danh vọng : 8

  Ngày lọt hố : 09/02/2016

  #1

   on 19.02.16 7:37 

  Tính WIP tới bao giờ vậy? :v  Terraria Server
  IP: 14.191.136.107
  Port: 7777
  Backup link: OneDrive

  avatar

  Bài viết : 22

  Coins : 25

  Danh vọng : 6

  Ngày lọt hố : 09/02/2016

  #2

   on 23.02.16 6:50 

  Drop confirmed


  Bạn không có quyền trả lời bài viết